Annonse

Om VaskMeg.no

Første fase av arbeidet med å tilby en moderne søkeportal over bilvaskeanlegg i Norge er fullført. Portalen gir deg informasjon om steder og muligheter for å vaske personbiler ved: 
  • Bensinstasjoner med bilvaskemaskiner og selvvaskanlegg
  • Profesjonelle bilvask- og bilpleieaktører
  • Andre selvvaskanlegg og vaskehaller 
Nettsiden gir deg en god oversikt over bilvaskemuligheter i de store byene Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, men inneholder også oversikt over veldig mange anlegg ellers i landet. Arbeidet med å kartlegge hvilke detaljerte tjenester og vaskefunksjoner som tilbys er godt i gang, og vil fortløpende oppdateres med mer info.

Med denne søkeportalen ønsker Skodd AS å bidra til at:  
  1. Bilvask utført i bolig- og tettstrøk flyttes til profesjonelle vaskeanlegg. Miljødirektoratet fraråder folk å vaske bilen hjemme med vaskemidler som ikke er svanemerket. Siden 2005 er det årlig registrert at det i Norge er brukt opp mot 3000 tonn bilpleiemidler med innhold av kjemikalier som har helse- og miljøfarlig virkning. 
  2. Sikkerhet og levealder på biler økes. Svenske undersøkelser viser at på åttitallet kunne en bil vare 25 prosent lenger på saltfrie veier. NAF rapporterer også at antallet biler med feil på bremsesystem har økt jevnt de siste årene og forklarer dette med økt bruk av salt på veiene som forårsaker mer rust. Ved hyppig vask av bil vil rustskader reduseres betraktelig. 
Skodd AS ble etablert i Trondheim i 2013 og er leverandør av programmeringstjenester primært innen Microsoft .Net applikasjonsutvikling. Les mer om Skodd AS.